Abhishek Shrivastav's submission of Password | CodeChef