Niyaz Nigmatullin's submission of Snake Snaky | CodeChef