Ashish Khatkar's submission of BIRTHDAY PARTY | CodeChef