Abhishek Shrivastav's submission of Total Score | CodeChef