Abhishek Shrivastav's submission of Body Mass Index | CodeChef