Abhishek Shrivastav's submission of PCM Dilemma | CodeChef