Abhishek Shrivastav's submission of Olympics Ranking | CodeChef