Tanya Revnivaya's submission of Encoding | CodeChef