Abhishek Shrivastav's submission of Valid Pair | CodeChef