Chandrashekhar Balotiya's submission of Binary String MEX | CodeChef