Volodymyr Radyuk's submission of Broken Telephone | CodeChef