Yerzhan Utkelbayev's submission of Farmer Feb | CodeChef