Yerzhan Utkelbayev's submission of Kingdom Unity | CodeChef