Ilya Malinovsky's submission of Gandalf vs the Balrog | CodeChef